ALBISO , Z.S.

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

•    Formativní versus sumativní hodnocení

•    Agrese a šikana

•    Jak na třídnické hodiny

Vladislav Tomášek   admin@v-tomasek.com

Copyright © Albiso