Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Albiso logo

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj.

O NÁS


Naše činnost

NAŠE ČINNOST

 

Zaměřujeme se na osvětovou a vzdělávací činnost včetně vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Snažíme se vyjít vstříc potřebám našich klientů, připravit a realizovat jednotlivé aktivity „na míru“ tak, aby byli maximálně spokojeni. 


Vycházíme ze zkušeností sesterských organizací EdA, o.s. a VITALIA, z.s. v neziskovém sektoru a v realizaci projektů, v oblasti DVPP pak z profesních zkušeností jednotlivých aktérů.


Předsedou spolku a hlavním garantem vzdělávacích programů je Mgr. Jiří Strašík, pedagog na SPgŠ, PF UJEP, ředitel Centra pro další vzdělávání učitelů při UJEP v Ústí nad Labem, poté Pedagogického centra a nakonec vedoucí krajského pracoviště NIDV v Ústí nad Labem.

ALBISO, z.s.

 

Koněvova 1909/13
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 06455816

ID datové schránky: i5t7rf6

 

telefon: +420 775 571 606

e-mail: albiso@albiso.cz

 

DVPP

pracoviště České Budějovice

Mgr. Lucie Václavovská

telefon: +420 775 043 909

e-mail: vaclavovska@albiso.cz

 

 

Mapa


 

Copyright © 2022 - 2024 ALBISO  |  www.albiso.cz