Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Albiso logo

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj.

Úvod  » prázdniny trochu jinak

PRÁZDNINY TROCHU JINAK


Každý, kdo sleduje naši pouť prázdninami, potvrdí, že v České republice v současnosti není analogický (a možná ani podobný) vzdělávací program, který by nepřetržitě tři desetiletí přinášel vědomosti, dovednosti, zábavu a relaxaci.

 

Poprvé se pod tímto názvem setkaly desítky zájemců o nové prvky a směry využitelné v pedagogické práci v létě roku 1993. Tehdy na Sv. Kopečku u Olomouce. První Prázdniny byly vlastně letní dílnou dramiky a dramatické výchovy doplněné o výlety, posezení u táboráku a spoustou dobré nálady.

 

Od roku 1994 jsme se scházeli v Kosově u Zábřehu na Moravě a Prázdniny dostávaly postupně další a další náplně a v jejich denním programu zbyly sotva dvě volné hodiny. Zájemkyň (a občas také zájemců) však neubývalo, a tak vedle dramatické výchovy se Prázdniny rozrostly o odpolední blok seminářů, dílen a přednášek. Zájem je o témata zaměřené na pozici pedagoga – učitel, vychovatele. Jak zvládat stres, jak komunikovat, jak (a lépe) rozumět sám sobě…aby stresu z výuky nebylo na prázdninách tolik, rozšířili jsme nabídku a postupně vznikaly další „dílny a témata“, včetně třeba břišních a jiných tanců, také jsme již chodili po rozžhaveném uhlí a dodnes nám zůstaly ranní „rozcvičky“ (jen pro odvážné).

 

Protože jste však Vy, účastnice Prázdnin, stále ještě požadovaly další a další aktivity, zařadili jsme ještě večerní bloky s tématy pedagogickými, poetoterapeutickými či naopak striktně právními. Prázdninách bylo a je si z čeho vybrat.

 

V roce 2002 jsme začali spolupracovat s Pedagogickými centry, později s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), dnes spolkem ALBISO (www.albiso.cz). Od roku 2021 rovněž při pořádání spolupracujeme s „domovským“ Ústavem speciálně pedagogických studií PdF Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Jak přibývaly hodiny, které jste Vy, účastnice a účastníci Prázdnin trávili v seminářích, bylo nutné postarat se o děti, které s Vámi na Prázdniny také mohou (od šesti let) jezdit. Pro ně pořádáme samostatný program, vlastně týdenní tábor. Děti mohou bydlet samostatně v chatkách nebo s Vámi.

 

V roce 2004 jsme našli útočiště ve škole v přírodě v Rajnochovicích u Bystřice pod Hostýnem. Od roku 2005 – a doufáme, že i další léta pořádáme Prázdniny na Vysočině v Nesměři u Velkého Meziříčí. V údolí meandrující řeky Oslavy, v kraji Jakuba Demla, svaté Zdislavy i tajemného Dalimila. Spojení krásné přírody s kulturní tradicí je ideálním místem pro prázdninovou relaxaci (www.rekreacnistrediska.cz)

 

Třicet let „Prázdnin“ jsme překročili v roce 2022 a nyní pokračujeme s doplněným a inovovaným programem, který neustále aktualizujeme dle požadavků účastnic a účastníků předchozích ročníků. Nejedná se o nějakou uzavřenou skupinu, účastníci se kromě několika výjimek různě mění a obvykle i po nějaké době vracejí, samozřejmě rádi uvítáme i Vás, kteří o tom zatím jen uvažujete...

 

Zjednodušili jsme pro Vás systém přihlašování - tentokrát přes Google formuláře, ale zase toho od Vás při vyplňování chceme více, abychom co nejlépe věděli, jakým oblastem se chcete věnovat a jaká máte očekávání a požadavky.

 

 

Pakliže potřebujete další informace, napište nám dotazy k zařazení dětí a odeslání přihlášek pro děti: prázdniny.nesmer@seznam.cz

  • Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

vedoucí Prázdnin

 

          Mgr. Jiří Strašík
          ALBISO, z.s. 

Copyright © 2022 - 2024 ALBISO  |  www.albiso.cz