ALBISO , Z.S.

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj

O NÁS

Zaměřujeme se na osvětovou a vzdělávací činnost včetně vzdělávání pro pedagogické pracovníky.

Snažíme se vyjít vstříc potřebám našich klientů, připravit a realizovat jednotlivé aktivity „na míru“ tak, aby byli maximálně spokojeni.

Vycházíme ze zkušeností sesterské organizace EdA, o.s. v neziskovém sektoru a v realizaci projektů, v oblasti DVPP pak z profesních zkušeností jednotlivých aktérů.

Předsedou spolku a hlavním garantem vzdělávacích programů je Mgr. Jiří Strašík, pedagog na SPgŠ, PF UJEP, ředitel Centra pro další vzdělávání učitelů při UJEP v Ústí nad Labem, poté Pedagogického centra a nakonec vedoucí krajského pracoviště NIDV v Ústí nad Labem.


Vladislav Tomášek   admin@v-tomasek.com

Copyright © Albiso