ALBISO , Z.S.

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj

ŘÍZENÍ ŠKOLY

•    Právní předpisy ve školství v aktuálním znění, lektor JUDr. Jiří Valenta

•    Personální řízení v práci ředitele školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

•    Motivace a stimulace v personálním řízení

•    Hodnocení pracovníků školy

•    Efektivní komunikace

•    Psychohygiena

•    Řešení konfliktů

•    Klima a kultura školy

•    Řízení MŠ vkostce

•    Jak úspěšně řídit mateřskou školu

•    Efektivní hospitace vMŠ

•    Povinná dokumentace v MŠ

Vladislav Tomášek   admin@v-tomasek.com

Copyright © Albiso